بررسی تطبیقی اسماء و صفات الهی در مدرسه کلامی کوفه و بغداد
54 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه قرآن و حدیث
نام استاد/نام دانشجو : محمد علی اسکندری