آلبوم من ◂ همایش نمادهای اسلامی و ضد اسلامی
سخنرانی در جمع مدیران صنایع استان چهارمحال و بختیاری 1391