آلبوم من ◂ همایش نماد شناسی اسلامی و ضد اسلامی
سخنرانی در جمع مدیران صنایع استان چهارمحال و بختیاری1391