سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
جامعة المصطفی 
مدرس 
 
 
تشیع در آثار مستشرقان 
تدریس 
دفتر تبلیغات (باقر العلوم) 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تاریخ و عقائد عام و خاص وهابیت 
تدریس 
دانشکده علوم حدیث 
مدرس 
 
 
مستشرقان و حدیث 
تدریس 
دانشکده علوم حدیث 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تاریخ علم کلام، معارف اعتقادی 
تدریس 
دانشکده علوم حدیث 
مدرس 
 
ادامه دارد 
مسائل اعتقادی در نهج البلاغه 
تدریس 
جامعة المصطفی 
مدرس 
 
 
تاریخ و عقائد زیدیه 
تدریس 
جامعة المصطفی 
مدرس 
 
ادامه دارد 
شیعه شناسی 
تدریس 
دانشگاه علوم حدیث قم 
مدرس 
 
 
معارف اعتقادی در نهج البلاغه 
همکاری 
موسسه علمی فرهنگی دار الحدیث - پژوهشکده کلام اهل بیت 
معاون پژوهشی 
 
ادامه دارد 
علمی - اجرایی 
تدریس 
مدرسه تخصصی امامت، جامعة المصطفی 
مدرس 
 
 
فرق و مذاهب کلامی 
تدریس 
جامعة المصطفی و دانشگاه ادیان و مذاهب 
مدرس 
 
 
تاریخ و عقائد شیخیه و بهائیت